Kurse te gjuhës gjermane

Nivelet

A1

3 herë në javë 2 muaj;
5 here në javë 1.5 muaj

230 EUR

B1

5 herë në javë 2 muaj

330 EUR

C1

5 herë në javë 2.5 muaj

500 EUR

A2

3 here ne jave 2 muaj;
5 here ne jave 1.5 muaj

280 EUR

B2

5 herë në javë 2.2 muaj

380 EUR

C2

specifike per profesione

620 EUR

Kurset

Individual

Varesisht nga numri i oreve

25 EUR ora

Individual bllok ditor

5 herë në javë nga 1 ore në ditë

620 EUR niveli

Pergatitje per teste te standardizuara

Goethe, DASH, TestDAF, OSD;
Me marreveshje varesisht nga numri i oreve

20 EUR ora

C-Mjekesor

620 EUR

Ligjor dhe gjuhe e administrates publike

750 EUR

Kurset

Individual

Varesisht nga numri i oreve

25 EUR/ora

Individual bllok ditor

5 herë në javë nga 1 orë në ditë

620 EUR niveli

Pergatitje per teste te standardizuara

Goethe, DASH, TestDAF, OSD;
Me marreveshje varesisht nga numri i oreve

20 EUR/ora

C-Mjekesor

620 EUR

Ligjor dhe gjuhe e administrates publike

750 EUR

Kurse të tjera

Crash-Course 3 ore x 45 min brenda dites

Kurs komunikimi: 5x ne jave nga 30 min

Kurs te gjuhes gjermane per kompani

Përkthime

Anglisht-Gjermanisht dhe anasjelltas,

Shqip-Gjermanisht dhe anasjelltas

Perkthime ligjore: 35 Eur faqja

Perkthime joligjore, marketing, reklama, biznes: 25 EUR faqja

Regjistrohu për kurs të gjuhës gjermane​